De vereniging heeft tot doel het veelzijdig gebruik van de Haflinger te bevorderen.  De liefde voor, en de kennis van, en de omgang met de Haflinger, behoren daar vanzelfsprekend bij, evenals dat wij op de hoogte willen blijven van de Haflinger fokkerij als het gaat om de gebruikerseigenschappen van de toekomstige Haflingers. Deze genoemde gebruikersaspecten van de Haflinger vinden we terug in de aard van onze activiteiten.


De vereniging is verdeeld in 5 regio’s. De contactpersonen per regio zijn te vinden in “
Contact”. Deze regio’s zijn Noord (provincies Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel), West (provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht), Zuid (provincies Noord Brabant, Limburg), en Zeeland.


I
edere regio organiseert afhankelijk van de behoefte in de betreffende regio evenementen.  Dat kunnen bijvoorbeeld dagtochten zijn maar ook dressuur en menwedstrijden, Haflinger shows, carrouselgroep,  behendigheidsspelletjes op onze haflingers, contactavonden, en lezingen. Voor al onze activiteiten wordt u verwezen naar "evenementen"


Viermaal per jaar verschijnt het verenigingsblad “De Postiljon” met informatie over de te verwachten evenementen en artikelen gericht op het houden en verzorgen van Haflingers.

De vereniging is opgericht op 8 mei 1979, en heeft als statutaire woonplaats Assen. De vereniging is ingeschreven onder nummer V045681 bij de kamer van Koophandel te Meppel.